professor_pic
لعیا شاه رسائی
نام و نام خانوادگی : لعیا شاه رسائی
تاریخ تولد : 1345/02/01
پست الکترونیک :
l-shahresaee@tabrizu.ac.ir
آدرس محل کار : دانشکده فیزیک
مرتبه علمی : استادیار
پایه علمی : 9
دانشکده : فیزیک اتمی و مولکولی
تلفن محل کار : ---
نمابر : ---
ادرس وب سایت : ---