professor_pic
محمدعلی محمدی دورباش
نام و نام خانوادگی : محمدعلی محمدی دورباش
تاریخ تولد : 1355/12/01
پست الکترونیک :
m_a_mohammadi@tabrizu.ac.ir
آدرس محل کار : دانشکده فیزیک
مرتبه علمی : استادیار
پایه علمی : 5
دانشکده : فیزیک اتمی و مولکولی
تلفن محل کار : 0411-3393323
نمابر : 0411-3341244
ادرس وب سایت : ---