professor_pic
محرم جعفری
نام و نام خانوادگی : محرم جعفری
تاریخ تولد : 1334/07/03
پست الکترونیک : mjafari@tabrizu.ac.ir
آدرس محل کار : دانشکده مهندسی مکانیک
مرتبه علمی : استادیار
پایه علمی : 23
دانشکده : مهندسی مکانیک
تلفن محل کار : ---
نمابر : ---
ادرس وب سایت : ---