professor_pic
مقصود شلوندی میاندوآب
نام و نام خانوادگی : مقصود شلوندی میاندوآب
تاریخ تولد : 1359/06/01
پست الکترونیک : mshalvandi@tabrizu.ac.ir
آدرس محل کار : داشکده مکانیک-گروه مهندسی ساخت و تولید
مرتبه علمی : مربی
پایه علمی : 1
دانشکده : مهندسی ساخت و تولید
تلفن محل کار : 4333393807
نمابر : ---
ادرس وب سایت : ---