professor_pic
صمد روشن انتظار
نام و نام خانوادگی : صمد روشن انتظار
تاریخ تولد : 1348/02/10
پست الکترونیک :
s-roshan@tabrizu.ac.ir
آدرس محل کار : دانشکده فیزیک
مرتبه علمی : دانشیار
پایه علمی : 9
دانشکده : فیزیک اتمی و مولکولی
تلفن محل کار : 0411-33393320
نمابر : ---
ادرس وب سایت : http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?roshanentezar