professor_pic
شهاب خامنه اصل
نام و نام خانوادگی : شهاب خامنه اصل
تاریخ تولد : 1360/03/18
پست الکترونیک : sh.kh.asl@tabrizu.ac.ir
آدرس محل کار : دانشکده مهندسی مکانیک
مرتبه علمی : استادیار
پایه علمی : 3
دانشکده : مهندسی مواد
تلفن محل کار : 0413-3392468
نمابر : ---
ادرس وب سایت : www.khamenehasl.ir