professor_pic
کریم شلش نژاد
نام و نام خانوادگی : کریم شلش نژاد
تاریخ تولد : 1343/08/08
پست الکترونیک : shelesh-nezhad@tabrizu.ac.ir
آدرس محل کار : دانشکده مهندسی مکانیک
مرتبه علمی : دانشیار
پایه علمی : 18
دانشکده : مهندسی ساخت و تولید
تلفن محل کار : 041-33393809
نمابر : 041-33354153
ادرس وب سایت : ---