قابل توجه کاربران (اعضای هیأت علمی) سامانه سیماپ • همکاران محترم جهت استفاده بهینه از سامانه می توانند از کتاب راهنمای مفصل موجود در گوشه سمت چپ سامانه و سایت مدیریت امور پژوهشی بخش آیین نامه ها و دستورالعمل ها بهره مند گردیده و اشکالات احتمالی خود را از طریق راهبر اصلی سیستم در این مدیریت برطرف نمایند. • آدرس سامانه: http://simap.tabrizu.ac.ir • آدرس مدیریت امور پژوهشی: http://researchaffairs.tabrizu.ac.ir/fa/regulation جهت ورود به سامانه از مرورگر فایرفکس یا کروم استفاده نمائید. • به طور پیش فرض آدرس ایمیل (دانشگاه تبریز) اعضای هیات علمی قبل از علامت @ به عنوان (نام کاربری) و شماره ملی اعضای هیات علمی به عنوان (گذر واژه) تعریف شده است. در صورتیکه آدرس ایمیل خود را فراموش کرده اید با خانم مهندس دلیری (داخلی3637) تماس حاصل نمایید. اعضای محترم هیات علمی می توانند پس از وررود به سامانه رمز عبور را به دلخواه تغییر دهند. •کاربران محترم برای ورود به سیستم فقط قسمت اول آدرس ایمیل خود را به عنوان نام کاربری انتخاب فرمایند. به عنوان مثال درج عبارت daliri کافی است و درج عبارت کامل daliri@tabrizu.ac.ir به عنوان نام کاربری لزومی ندارد. •لازم است فایل فعالیت هایی را که در سامانه درج می نمائید، قبلاً در فرمت pdf و با عنوان لاتین در یک پوشه ذخیره نمائید. • در صورتیکه فایل مورد نظر در فرمتpdf نمی باشد، می توانید صفحات حاوی اطلاعات را اسکن و به فایل pdf تبدیل نمائید. چنانچه فایل اسکن شده یک صفحه باشد می توانید همین صفحه را آپلود نمایید. •در فعالیتهایی نظیر کرسی های نظریه پردازی، اختراع و اکتشاف، و ... گواهی معتبر را ضمیمه نمائید. • جهت اضافه شدن مبلغ رساله دکتری به گرنت اساتید الزاماً می بایست اطلاعات رساله دکتری در سامانه تزیس درج و فایل فرم ابلاع تصویب عنوان رساله تحصیلی دانشجویان دکتری تخصصی (صادره از سوی مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه)در این سامانه ضمیمه گردد. • لیست اکثر قریب به اتفاق نشریات معتبر و کشورهای مختلف در سامانه وارد شده است لذا سعی نمایید قبل از افزودن عنوان جدید نشریه یا کشور، لیست مزبور را بدقت جستجو نمائید. چنانچه با جستوی نام کامل نشریه یا کشور، موفق به یافتن آن نشدید، با واردن کردن قسمتی از نام نشریه یا کشور مورد نظر، دوباره امتحان نمایید. • تذکر خیلی مهم: به هنگام پر کردن اطلاعات فعالیتهای صورت گرفته، لیست همکاران را به طور کامل و به ترتیب اولویت ذکر شده در اصل مقاله درج نمائید. بدیهی است درصورت تکمیل اطلاعات یک فعالیت پژوهشی توسط یکی از همکاران، نیازی به تکمیل همان فعالیت توسط سایر همکاران نخواهد بود. • چنانچه نام دانشجو در مقاله به عنوان نفر اول درج شده است در سامانه نیز به همان ترتیب درج گردد. بدیهی است سامانه سیماپ مطابق برنامه طراحی شده بصورت خودکار عضو هیأت علمی را به عنوان نفر اول محسوب خواهد نمود.