احتراما، پیرو انتشار لیست جدید شاخص کیفی مقالات JCR سال 2021 نمایه شده در پایگاه Web of Science، به استحضار می­رساند بارگذاری کامل این لیست در سامانه سیماپ صورت گرفته است و از تاریخ 15/ 401/05 ارزیابی مقالات بارگذاری شده بر اساس لیست سال 2021 انجام می پذیرد. لذا همکاران محترم می­توانند جهت ارزیابی مقالات براساس این لیست نسبت به بارگذاری مقالات خود در سامانه سیماپ اقدام نمایند.